LinuxMagazine.pl

Sat 09 April 2011 by admin

Tym razem dla odmiany ukazałem się w wersji papierowej, na łamach czasopisma Linux Magazine Polska. Artykuł miał miejsce w numerze kwietniowym (nr. 86)  a zatytułowany został:

Sposoby na VPN-a

słów kilka o artykule

read more

SELinux - netfilter SECMARK cd.

Thu 17 March 2011 by admin

Kilka miesięcy temu w cyklu o SELinux poruszyłem temat oznaczania pakietów w systemie netfilter i wiązania ich z polityką bezpieczeństwa:

http://blog.witalis.net/?p=460

Dobrym uzupełnieniem i rozszerzeniem tej tematyki jest artykuł Dana Walsh'a (osoba odpowiedzialna za rozwój SELinux'a w firmie RedHat):

http://www.linux.com ...

read more

Swatch - śledzenie logów

Sun 13 March 2011 by admin

Śledzenie logów w poszukiwaniu wystąpienia określonych słów jest czynnością żmudną i już chociażby z tego powodu warto ją zautomatyzować. Z pomocą przychodzi nam narzędzie swatch...

Swatch[1] określany jako simple watcher, jest to narzędzie napisane w perl'u. Działanie tej aplikacji sprowadza się do śledzenia wybranych plików i podejmowania akcji ...

read more

Gnuplot w pracy administratora

Tue 22 February 2011 by admin

Wizualizacja danych w postaci wykresu często kojarzona jest z arkuszami kalkulacyjnymi. Co jednak gdy nie mamy pod ręką arkusza kalkulacyjnego lub gdy zamierzamy w zautomatyzować tworzenie wykresów, z pomocą przychodzi nam pakiet Gnuplot.

Gnuplot [1]  kojarzony przy najmniej przeze mnie z czasami studenckimi, kiedy wdzięcznie wykorzystywany był do kreślenia przedziwnym ...

read more

Sposób na powiadomienia w konsoli

Sun 30 January 2011 by admin

Śledzenie komunikatów w konsoli SSH, zwłaszcza gdy mamy otwarte kilka połączeń jest dość nudnym zajęciem. Sprawę uprościć możemy sobie w przypadku stosowania  popularnego klienta putty i bash'owego ASCII bell. Wystarczy w konsoli, która np.  śledzi logi z pliku wydać następujące polecenie:

tail -n 0 -f foo | awk '{if(/bar ...
read more

Przekierowanie folderów i offline files

Wed 19 January 2011 by admin

W przypadku zastosowania takiego tandemu często zaimplementowanego poprzez zasady grupy spotykamy się z drobną uciążliwością. Ma ona miejsce, gdy część naszych plików offline próbuje się zsynchronizować z już nieistniejącym zasobem wówczas otrzymujemy  monit o problemach z dostępnością zasobu.  Często nawet wyczyszczenie wszystkich plików offline nie pomaga, rozwiązaniem jest kompletne wyczyszczenie ...

read more

Linux i ZFS

Wed 19 January 2011 by admin

Po wersji zfs-fuse w systemie Linux, pojawiła się obsługa ZFS w postaci modułu kernela. Rozwiązanie firmy KQStore jest kompletne implementujące warstwę ZVOL jak i ZFS Posix, w przeciwieństwie do wersji opublikowanej na http://zfsonlinux.org/. Dodatkowo dostępną mamy aktualną wersję zpool ver. 28 z implementacją m.in. deduplikacji. Po wstępnych ...

read more

Jak przyśpieszyć resync programowej macierzy MD ?

Sun 16 January 2011 by admin

Dodanie i usunięcie urządzenia z macierzy programowej MD w systemie Linux skutkuje najczęściej ponowną synchronizacją całości bez względu na to jak aktualne dane były w usuwanym urządzeniu. Istnieje jednak sposób, aby tą czynność zdecydowanie przyśpieszyć...

Dodanie opcji --bitmap do zsynchronizowanej i ,,zdrowej'' macierzy:

mdadm --grow --bitmap=internal /dev/mdX

sprawi ...

read more

Postfix, Exchange - wysyłka w imieniu innego użytkownika

Sun 19 December 2010 by admin

Jednym ze sposobów zabezpieczenia serwera pocztowego jest uniemożliwienie użytkownikom wysyłki poczty pod zmienionym adresem nadawcy. Istnieją jednak od tej zasady odstępstwa np. sytuacja, w której sekretarka ma mieć możliwość odpowiedzi na pocztę w imieniu swojego przełożonego. Zatem jak osiągnąć zakładana funkcjonalność na przykładzie Postfix'a  oraz MS Exchange 2010.

W ...

read more

NT Kernel Trace, DTrace w temacie hot files

Sun 05 December 2010 by admin

Większość z popularnych systemów operacyjnych oferuje funkcję monitorowania aktywności procesów pod kątem operacji I/O, niestety nie wszystkie dają nam pełny obraz tego, których faktycznie plików dotyczy dana operacja.

W przypadku systemów MS Windows, z poziomu Perfomance Monitora możemy stworzyć nowy profil Data Collector Sets w oparciu o wzorzec System ...

read more