Większość z popularnych systemów operacyjnych oferuje funkcję monitorowania aktywności procesów pod kątem operacji I/O, niestety nie wszystkie dają nam pełny obraz tego, których faktycznie plików dotyczy dana operacja.

W przypadku systemów MS Windows, z poziomu Perfomance Monitora możemy stworzyć nowy profil Data Collector Sets w oparciu o wzorzec System Performance i we właściwościach nowo stworzonego profilu w NT Kernel Properties wybrać file - File details:

perfmon

Standardowo po minucie próbkowania uzyskamy raport, w którym w sekcji Disk mamy zebrane informacje na temat operacji I/O na poszczególnych plikach.

Zaś w przypadku systemów (Open)Solaris mamy dostępne rozbudowane narzędzie do monitorowania działania systemu w postaci języka programowania DTrace. W celu monitorowania ,,hot files''  możemy zastosować przykładowy program śledzący:

#pragma D option quiet
/* wybor probek */
io:::start
/* warunek, jesli nazwa pliku jest rozna od ,,pustej'' */
/args[2]->fi_pathname != "<none>"/
{
/* funkcja agregujaca sume bajtow odczytow/zapisow w dodatkowo
* nazwe pliku, nazwe procesu, pid, flage zapis/odczyt
*/

@[args[2]->fi_pathname, execname, pid, uid,  
 args[0]->b_flags & B_READ ? "R" : "W"] = sum(args[0]->b_bcount);

}

/* specjalny provider, ktory wyzwalany jest po uplywie 5s */

profile:::tick-5s

{
printf("%10s %20s %10s %3s %15s %1s\n",   
"FILENAME", "APP", "PID", "UID",  "BYTES",       "RW");
/* wypisanie zawartosci funkcji agregujacej */
printa("%10s %20s %10d %3d %15@d %1s\n", @);
exit(0);
}

po uruchomieniu skryptu:

# dtrace -s hotfiles.d

uzyskamy szukane dane:

  FILENAME                  APP        PID UID           BYTES RW

/mnt/file.new5              fsflush          3   0            8192 W

/mnt/file.new5               mkfile       2531   0         3350528 W

/mnt/file.new5               mkfile       2535   0         7004160 W

można je przetworzyć popularnymi narzędziami awk, sed, etc. wyniki upodabniając do tych uzyskanych z Windows'owego Perfomance Monitora. Skrypt ten jest napisany pod kątem monitorowania plików w systemie plików UFS.