Linux i ZFS

Wed 19 January 2011 by admin

Po wersji zfs-fuse w systemie Linux, pojawiła się obsługa ZFS w postaci modułu kernela. Rozwiązanie firmy KQStore jest kompletne implementujące warstwę ZVOL jak i ZFS Posix, w przeciwieństwie do wersji opublikowanej na http://zfsonlinux.org/. Dodatkowo dostępną mamy aktualną wersję zpool ver. 28 z implementacją m.in. deduplikacji. Po wstępnych testach, wydajność modułu ZFS jest znacząco wyższa niż portu FUSE, co do stabilności nie miałem większych zastrzeżeń. Więcej informacji na temat projektu i możliwości pobrania modułu  na stronie twórców http://kqstor.com/Home.aspx?page=home oraz na https://github.com/zfs-linux.


Comments