OpenSolaris CIFS Server z funkcjonalnością VSS2

Fri 14 August 2009 by admin

Tytułowe sztuczki to efekt poszukiwań wydajniejszych i szybszych metod uporania sie codziennymi zadaniami  administracyjnymi.

zasadzie jednego polecenia porównać dwa katalogi:

diff -q -r /dir1 /dir2

owszem to samo zadanie można wykonać przy pomocy chociażby rsynca lub skorzystać z systemów IDS chociażby tripwire,samhain.

Drugi problem to jak przysłać np. plik z hostA do hostB nie wysycając całego dostępnego pasma oraz nie zużywając dużej ilości zasobów:

hostA# gzip -c file.1 | pv -L <limit_bajt/s> > /dev/tcp/<hostb_ip>/<hostb_port>
hostB# nc -l <hostb_port | gunzip > file.1

Trzeci problem jak w bashu napisać skrypt, do którego argumenty podajemy w następujący sposób: <nazwa_skryptu> -a -b <parm1>:

#!/bin/bash
args=`getopt ab: $*`
set -- $args
for i do

Comments