Przekierowanie folderów i offline files

Wed 19 January 2011 by admin

W przypadku zastosowania takiego tandemu często zaimplementowanego poprzez zasady grupy spotykamy się z drobną uciążliwością. Ma ona miejsce, gdy część naszych plików offline próbuje się zsynchronizować z już nieistniejącym zasobem wówczas otrzymujemy  monit o problemach z dostępnością zasobu.  Często nawet wyczyszczenie wszystkich plików offline nie pomaga, rozwiązaniem jest kompletne wyczyszczenie bazy. W tym celu w zakładce Pliki trybu offline w Opcjach Folderu używamy kombinacji CTRL+SHIFT plus wybranie opcji Usuń pliki (magia, ale działa ;)).  Wystarczy teraz zgodzić się na usunięcie, a po restarcie problem znika, choć ponownie musimy zsynchronizować pliki offline. Przetestowane na MS Windows XP.


Comments