Bash script template

Thu 20 April 2017 by admin

Writing bash scripts is a daily basis for sysops/devops teams. Some parts of each written script stay the same like being verbose for easy debugging, so it's good to have some templates. One of them helps us to deal with logs, which are written to log file and when something goes wrong also the failed step is written to standard output i.e. could be easily catch up with cron to send email alert. https://gist.github.com/witalisoft/80da279e061c96d1e09dd3bd4e6fb907


Sposób na powiadomienia w konsoli

Sun 30 January 2011 by admin

Śledzenie komunikatów w konsoli SSH, zwłaszcza gdy mamy otwarte kilka połączeń jest dość nudnym zajęciem. Sprawę uprościć możemy sobie w przypadku stosowania  popularnego klienta putty i bash'owego ASCII bell. Wystarczy w konsoli, która np.  śledzi logi z pliku wydać następujące polecenie:

tail -n 0 -f foo | awk '{if(/bar ...
read more

Kilka sztuczek konsolowych

Sun 30 May 2010 by admin

Tytułowe sztuczki to efekt poszukiwań wydajniejszych i szybszych metod uporania sie codziennymi zadaniami  administracyjnymi.

Pierwszy problem to jak przy pomocy jednolinijkowca a w zasadzie jednego polecenia porównać dwa katalogi:

diff -q -r /dir1 /dir2

owszem to samo zadanie można wykonać przy pomocy chociażby rsync'a lub skorzystać z systemów IDS ...

read more