Dodanie i usunięcie urządzenia z macierzy programowej MD w systemie Linux skutkuje najczęściej ponowną synchronizacją całości bez względu na to jak aktualne dane były w usuwanym urządzeniu. Istnieje jednak sposób, aby tą czynność zdecydowanie przyśpieszyć...

Dodanie opcji --bitmap do zsynchronizowanej i ,,zdrowej'' macierzy:

mdadm --grow --bitmap=internal /dev/mdX

sprawi, że wszelkie zmiany będą zapisywane we write-intent log, ponowna synchronizacja wymusi jedynie faktyczne zmiany a nie całość. Korzystając z tego rozwiązania możemy na przykład przeprowadzać szybki backup zawartości dysków, dołączając dysk do macierzy synchronizujemy zmiany następnie go odłączamy ewentualnie, gdy jest hot-swap wyciągamy fizycznie. Informacja o bitmapach znajdziemy:

cat /proc/mdstat

...

bitmap: 64/64 pages [256KB], 4KB chunk

...

oznacza, że 64 z 64 dostępnych stron zapisane są w pamięci, dzięki czemu operacje na bitmapach będą szybsze.

Dodanie obsługi write-intent log wprowadza niewielki narzut wydajnościowy.