Brak dostępu fizycznego do maszyny, potrzeba skompilowania nowego kernela są to idealne warunki do zastosowania opcji jednokrotnego (testowego) uruchomienia systemu. Korzystając z bootloader'a GRUB mamy dwie drogi aby osiągnąć zakładany cel...

​1. opcje default saved i savedefault. Mając następujący plik konfiguracyjny menu.lst:

 default saved

 timeout 5

 title the old kernel

 root (hd0,0)

 kernel /old_kernel

 savedefault

 title the new kernel

 root (hd0,0)

 kernel /new_kernel

 savedefault 0

nie podajemy wprost w opcji default, który kernel ma się uruchamiać. Tą opcję ustalamy poleceniem:

# grub-set-default 1

wówczas to nowo utworzony kernel (new_kernel) będzie uruchamiany w pierwszej kolejności, ta zmiana będzie odzwierciedlona w pliku default (samodzielnie nie należy go modyfikować).
Po uruchomieniu systemu z nowego kernela opcja savedefault 0 zdefiniuje jaki kernel będzie uruchamiany następnym razem w tym wypadku old_kernel.
Tym sposobem zabezpieczymy się ew. kernel panic. Jednak w przypadku, gdy popełnimy błąd w pliku konfiguracyjnym menu.lst (np. literówka) bądź też plik initrd lub sam kernel będzie w nieodpowiednim formacie ww. sposób uruchamiania kernela się nie sprawdzi. Rozwiązanie tego problemu leży w opcji fallback.

​2. opcja fallback. Mając następujący plik konfiguracyjny menu.lst:

 default saved

 fallback 0

 timeout 10

 title the old kernel

 root (hd0,0)

 kernel /old_kernel

 savedefault

 title the new kernel

 root (hd0,0)

 kernel /new_kernel

 savedefault fallback

sposób postępowania z uruchamianiem nowego kernela nie różni się od opcji z pierwszego punktu (również korzystamy z grub-set-default) z tym, że uchronimy się dodatkowo przed błędami w samej konfiguracji parametrów GRUB'a dla nowego kernela. GRUB tuż przed uruchomieniem nowego kernela zapisuje w konfiguracji jaki kernel ma być uruchomiony następnym razem.

Cenną opcją konfiguracyjną w przypadku zdalnego restartowania maszyny z nowym kernel'em jest opcja panic=\ dodawana do lini kernel w konfiguracji GRUB'a. Sprawi ona, że w przypadku kernel panic, maszyna zostanie zrestartowana w czasie \<liczb_sekund>.

Niestety standardowy GRUB w przypadku systemu CentOS jest pozbawiony opcji fallback, savedefault, wymagane jest ręczne przekompilowanie GRUB'a.

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=212649