Administracja hypervisor'em ESXi lub jego następcą vSphere 4 kojarzy się najczęściej z klikanym interfejsem, co zrobić jednak gdy nie mamy pod ręką dostępnego owego graficznego interfejsu...

Zmianę sposobu zarządzania przynosi nam konsola SSH, standardowo tuż po instalacji hypervisor'a jest ona niedostępna. Odblokowanie jej jednak nie nastręcza większych problemów, opis jak tego dokonać przedstawia:

http://itknowledgeexchange.techtarget.com/network-administrator/ssh-in-vsphere-4i/

Udało się mamy dostęp do konsoli, ale co dalej ?  Szybka orientacja (patrz. 2x \<TAB>)  i mamy lista komend, która jak okazuje się jest  dość uboga. Część podstawowych komend systemowych np. cp,rm dostępna jest przez busybox'a. Na uwagę zasługują komendy z prefix'em esxcfg- , ich przeznaczenie jest łatwo identyfikowalne i tak np.:

esxcfg-vswitch skonfigurujemy obecny, nowy vswitch 
esxcfg-nics  informacja o zainstalowanych kartach sieciowych

Cennym narzędziem monitorującym jest esxtop odpowiednik popularnego top'a. Przystępując do analizy danych z esxtop'a dobrze jest się zapoznać z: q

http://communities.vmware.com/docs/DOC-9279.pdf

Narzędzie vim-cmd posłuży nam m.in. do zarządzania maszynami wirtualnymi i tak lista vm:

vim-cmd vmsvc/getallvms

uruchomienie vm o określonym vmid:

vim-cmd vmsvc/power.on <vmid>

Zebranie wszystkich parametrów narzędzia vim-cmd dostępne jest pod adresem:

http://communities.vmware.com/servlet/JiveServlet/download/1119007-16777/vimsh3_5_1.pdf

Zaś krótkie podsumowanie prezentowanych poleceń dostępne jest pod adresem:

http://www.fejf.de/software/esx.sc.quickref/esx.sc.quickref.pdf

Do ciekawostek możemy zaliczyć obecność popularnego narzędzia tcpdump oraz lspci. To ostatnio uruchamiane z przełącznikiem -p pozwoli zidentyfikować sprzęt rozpoznany przez ESXi/vSphere.

Jeżeli interesuje nas oskryptowanie/zautomatyzowanie pewnych działań, warto zapoznać się z interfejsem CLI. Jest to zestaw skryptów napisanych w perl'u, ich lista odpowiada liście narzędzi z konsoli SSH. Więcej informacji pod:

http://www.vmware.com/support/developer/vcli/

Na koniec jako ciekawostkę przedstawiam narzędzie VMware vSphere Health Check Report v4.0.0,  generujące przejrzysty zestaw statystyk działania naszej wirtualnej infrastruktury:

http://communities.vmware.com/docs/DOC-9842