Usługa WMI dostarcza komplet informacji na temat działajacego systemu Windows, umożliwia też ona nam ingerencję w to repozytorium obiektów czyli po prostu konfigurację systemu. Narzędzie WMIC zaś stanowi nakładkę na WMI, zapewniajac prostszy interfejs (za pośrednictem aliasów) niż pisanie własnych aplikacji korzystajacych z API WMI.

WMIC nie jest narzędziem nowym, wzmianki na jego temat pojawiaja sie w roku 2002. Ja zaś natrafiłem na to narzędzie nie tak dawno przy okazji, gdy chciałem w prosty sposób zebrać informację na temat komputerów w domenie czyli zrobić mała inwentaryzację. Narzędzie to standardowo znajduję się w systemach z serii Server, obsługa z linii poleceń nie nastręcza większych problemów. Polecenia moga być wydawane zarówno dla komputera lokalnego jaki dla maszyn zdalnych, bez potrzeby instalacji na nich narzędzia WMIC.  Do uruchomienia narzędzia wymagane jest członkostwo w grupie Administratorów, dla komputerów w domenie nie musimy się uwierzytelniać na zdalnych maszynach. Dostęp do wybranych elementów składowych usługi WMI odbywa się za pośrednictwem tzw. aliasów np. do drukarek alias PRINTER.  Długa listę maszyn zdalnych możemy zawrzeć dodatkowo w pliku tekstowym. Na koniec krótkiego omówienia narzędzia WMI, prosty przykład:

wmic /node:@hosts.txt /output:clipboard printer list brief

po wywołaniu takiego polecenia otrzymamy w schowku listę drukarek zainstalowanych na wyszczególnionych w pliku hostach. Przełacznik list możemy zamienić w set i ustawić wybrane parametry. Więcej na temat narzędzie WMIC:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb742610.aspx

UPDATE:

Więcej informacji na temat samej technologii WMI:

http://wss.pl/Articles/20773.aspx