ZFS pool - ograniczenia log device

Wed 24 March 2010 by admin

Nie często mi się zdarza, że w temacie wpisu zawieram 60% jego treści. Podobnie jak nie często zdarza mi się dodawać osobne urządzenie  ZFS Intent Log do rpool'a  co kończy się:

cannot add to 'rpool': root pool can not have multiple vdevs or separate logs

a co w konsekwencji prowadzi do zmian w rozlokowaniu danych.


Comments